Juridisch advies auteursrecht

Juridisch advies bij auteursrecht en inbreuk op auteursrecht speelt een grote rol in het Nederlandse rechtssysteem. Vaak met indrukwekkende zaken, maar ook vaak voor hele kleine zaken kan optreden tegen inbreuk op auteursrecht erg zinvol zijn.

Een advocaat gespecialiseerd in auteursrecht zoeken voor juridisch advies lijkt vaak ingewikkeld. Dergelijke zaken lijken dus nog altijd veel geld te kosten. Dat is nu verleden tijd.

Bij ons zijn bijna 100 advocaten, juristen, mediators en belastingadviseurs aangesloten, dus er is altijd een goede juridisch adviseur beschikbaar om u te helpen. Samen kunt u bekijken of, hoe en voor welk tarief zij u kunnen helpen.

overdracht auteursrecht

Overdracht van auteursrecht kan! Neem contact op met onze advocaten of juristen gespecialiseerd in auteursrecht om te kijken hoe u hiervoor de beste licentieovereenkomst op kunt stellen en om een voorbeeld licentieovereenkomst auteursrecht te bekijken en bespreken.

Intellectueel eigendom, en dan voornamelijk het auteursrecht, lijkt op het eerste gezicht geen moeilijk vakgebied. Snel is duidelijk of iets door iemand gemaakt is en wie het onrechtmatig heeft gebruikt of verveelvoudigd.

Iemand maakt iets. Bijvoorbeeld een boek, een film of een foto. Maar wie heeft het gemaakt en wie heeft het onrechtmatig verveelvoudigd en er zelfs misschien wel aan verdiend zonder de maker van de werken te zijn?

Het is vanzelfsprekend dat de maker en houder van het auteursrecht zijn werk mag verkopen. Hij mag het verveelvoudigen of kopiëren en in de publiciteit brengen zonder dat hij hiermee inbreuk gepleegd heeft op auteursrecht.

Hij heeft er immers zelf auteursrecht op. Anders is er geen mogelijkheid om te verdienen aan een film, foto of boek. Toch is er vaak sprake van "piraterij". Op internet komt het bijvoorbeeld steeds vaker voor dat mensen een website bouwen en zomaar foto's gebruiken die ze elders vinden. Bijvoorbeeld via Google afbeeldingen.

Tegenwoordig staat er bij dat op dergelijke afbeeldingen mogelijk auteursrecht rust, maar toch vindt er nog regelmatig inbreuk op auteursrecht plaats op internet.

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht werkt internationaal. Europees gezien. Op het gebied van auteursrecht betekent dit dat er extra bepalingen kunnen zijn met betrekking tot auteursrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van licenties of gebruik van werken van een auteursrechthebbende.

Als de auteursrechthebbende een enorme machtspositie creëert en zelfs selectief is, dan kan het mededingingsrecht hier een stokje voor steken. Zo wordt voorkomen dat onredelijk hoge vergoedingen moeten worden betaald zodat het voor andere partijen onmogelijk wordt om een licentie te nemen.

Hoe lang duurt auteursrecht?

De Auteurswet geeft duidelijk aan hoe lang auteursrecht duurt. Artikel 37 van de Auteurswet geeft in lid 1 aan dat een auteursrecht tot zeventig jaar na overlijden van de rechthebbende kan blijven bestaan.

Maar niks is zo eenvoudig als het lijkt in het auteursrecht. Zijn er twee makers? Dan blijft het auteursrecht volgens lid 2 van dat artikel bestaan tot 70 jaar nadat de langstlevende is overleden.

Overdragen van auteursrecht

Overdragen van auteursrecht kan door middel van een licentieovereenkomst. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een fotograaf foto's maakt, maar het auteursrecht (gedeeltelijk) overdraagt aan de eigenaar van een webshop zodat deze, tegen betaling, gebruik mag maken van de foto's op internet en met andere campagnes.

Vaak houdt een dergelijke licentieovereenkomst ook in dat de licentienemer op mag treden tegen inbreuk op auteursrecht namens de maker van de foto's of andere auteursrechtelijk beschermde werken waarover de licentieovereenkomst gaat.

Over het algemeen is het verstandig om een jurist of advocaat gespecialiseerd in auteursrecht in te schakelen als u ontdekt dat er inbreuk op uw auteursrecht is gemaakt. Een rechtszaak kan kostbaar zijn, maar over het algemeen wordt een schikking getroffen voor het zover is. U krijgt dan een vergoeding van de partij die inbreuk heeft gemaakt. Dit maakt het toegankelijker om een advocaat of jurist in te schakelen. U betaalt deze advocaat of jurist en houdt zelf ook nog wat over aan uw licentie of auteursrecht. Er is dan wel inbreuk op auteursrecht gepleegd, maar er is ook genoegdoening gerealiseerd.

Inbreuk op auteursrecht

Heeft u als auteursrechthebbende vragen wat dit voor u betekent of wordt u beschuldigd van inbreuk op auteursrecht? 

Bij ons zijn bijna 100 advocaten, juristen, mediators en belastingadviseurs aangesloten, dus er is altijd een goede juridisch adviseur beschikbaar om u te helpen. Samen kunt u bekijken of, hoe en voor welk tarief zij u kunnen helpen.

juridisch advies
Vul je gegevens in, dan nemen we snel contact met je op om je te helpen...

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht